cafe

  • Asia

    ลายแทง long weekend ไหว้พระ 9 วัด ณ เชียงใหม่ กับ Sala Lanna

    ไหนๆ ปี 2020 ก็มาอย่างโหดแล้ว วันหยุดยาวอาทิตย์หน้า ใครยังไม่มีแพลน ลองขึ้นไปไหว้พระ 9 วัดที่เชียงใหม่ดูนะคะ คนน้อย วัดสวยมาก บนดอยอากาศดีด้วย อุดหนุนธุรกิจในประเทศ #ไทยเที่ยวไทย

    Read More »
Back to top button