lapaz

  • South America

    ประท้วง ปิดถนนทั่ว Bolivia แต่ก็ยังเที่ยวได้นะ สวยและควรไปมากด้วย

    Bolivia เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เราจะลุยไปในการเดินทางในอเมริกาใต้ เราเริ่มการเดินทางโดยบินตรงจากลอนดอนเข้า Buenos Aires, Argentina แล้วบินต่อในทวีปไปเที่ยวเปรู ก่อนจะบินจาก Cusco, Peru เข้าเมืองหลวงของโบลีเวียซึ่งก็คือ La Paz (ลาปาซ) เมืองหลวงที่มีความสูง 3,640 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ถือว่าเป็นเมืองหลวงที่สูงที่สุดในโลก ไม่นับลาซาที่ทิเบตที่มีความสูงกว่าเพราะทิเบตเป็นของประเทศจีน เลยไม่ถูกนับเป็นประเทศนะคะ

    Read More »
Back to top button