seoul

  • Asia

    ไปดูดอกไม้ ณ เกาหลีกันนะออเจ้า

    ไม่ต้องไปญี่ปุ่นก็ดูซากุระได้นะเจ้าคะ ที่เกาหลีเทศกาลดอกไม้ต่างๆจะเริ่มตอนปลายเดือนมีนา – ต้นเดือนเมษายน cherry blossoms หรือ ซากุระ จะหมดประมาณกลางเดือน 4 นะ คราวนี้ข้ามาเกาหลี มาอยู่อาทิตย์กว่า มีโอกาสไปถ่ายรูปหลายที่ เลยเอามาแบ่งปัน เผื่อออเจ้าอยากไปช่วงปีใหม่(ไทย) นอกจากที่ๆข้าไปแล้วก็ยังมีอีกหลายที่เลย Seoul (โซล) 1.…

    Read More »
Back to top button